ผู้ติดตาม

Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เมืองไทยน้ำท่วมมานานหลายร้อยปีแล้ว

หากเราจะย้อนเวลาไปหาอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไทยเมื่อประมาณสี่ห้าร้อยปีมาแล้ว กรุงศรีอยุธยาสมัยนั้นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ กรุงศรีอยุธยาสมัยเป็นราชธานีของไทย ดูจากแผนที่โบราณจะเห็นว่าตั้งอยู่บนเกาะขนาดใหญ่ มีคู(แม่น้ำ)ล้อมรอบ และภูมิประเทศในสมัยนั้นกรุงศรีอยุธยาก็ถูกน้ำเหนือไหลหลากลงมาท่วมรอบกรุงฯเป็นประจำทุกปี ปีละหลายเดือน แต่กรุงศรีอยุธยาไม่ท่วม เพราะมีคูคลองนอกกำแพงเมืองมากมายหลายสาย สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก

สมัยนั้นกรุงศรีอยุธยามีข้าศึก(เจ้าประจำ)มาคอยรบอยู่เสมอคือ กองทัพพม่า เมื่อยกทัพมาถึงกรุงศรีอยุธยาก็มาตั้งทัพล้อมกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่สามารถจะข้ามคูล้อมรอบเเมืองเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้ ไม่ทราบเหมือนกันว่า สมัยนั้นกแงทัพพม่าไม่มีเรือหรืออย่างไร จึงไม่สามารถจะเข้าประชิดกำแพงเมืองได้ ได้แต่ตั้งทัพล้อมเมืองไว้อย่างนั้น โดยมีคูเมืองเป็นปราการขวางกั้นอยู่

บางปีที่ทัพพม่ายกมาล้อมเมืองได้ไม่นาน ฤดูน้ำเหนือหลากมาท่วมบริเวณที่พม่าตั้งทัพอยู่ ซึ่งภูมิประเทศเป็นทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ทัพพม่าก็ต้องยกทัพกลับเพราะกลัววน้ำท่วม กรุงศรีอยุธยาก็รอดพ้นจากการโจมตีของทัพพม่า นี่เป็นคุณาประการของน้ำท่วมโดยแท้

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2550

เริ่มชีวิตใหม่ด้วยการเขียนบล็อก


เริ่มต้นวันใหม่ของชีวิตแต่ละวันด้วยการเขียนบล็อกใหม่ พื่อถ่ายทอดความคิดและประสบการณ์ที่ผ่านมา เพราะชีวิตต้องก้าวหน้าไปในแต่ละวัน วันและเวลาที่ผ่านไปไม่สามารถจะเรียกย้อนกลับมาได้ การบันทึกเหตุการณ์ ที่ผ่านไปสามารถทำได้ด้วยการเขียนลงในบล็อก

เรามาเขียนบล็อกกันเถอะครับ